Systemy Bezpiecznego Dokowania

BEZPIECZNIE Z SES Dok

Czy warto?

Jeśli cenisz sobie profesjonalność oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy to rozwiązanie z pewnością jest warte rozważenia. Nie tylko pozwoli spełnić najwyższe standardy załadunku, ale zaoszczędzi czas i środki pieniężne, które zwykle pochłaniają niekontrolowane wypadki przy załadunkach. Bądź o krok przez niebezpieczeństwem z SES DOK.

Czym są Systemy Bezpiecznego dokowania?

System bezpiecznego dokowania SES DOK  w sposób kompleksowy obejmuje poszczególne elementy doku przeładunkowe dla pojazdów, tworząc w ten sposób skomunikowaną ze sobą sieć, które w czasie rzeczywistym reaguje na działania pracownika magazynowego, kierowcy oraz ruch pojazdu. Dzięki temu prace przeładunkowe odbywają się nie tylko sprawniej, lecz również zminimalizowane zostaje ryzyko wypadku.

Jak to Działa?

1) Po włączeniu systemu kluczykiem w stacyjce na sygnalizatorach zaświecają się odpowiednie światła - na zewnętrznym zielone, na wewnętrznym czerwone, a na zawieszonym na ścianie klinie zaczyna świecić się lampka LED (żółta) ułatwiająca zlokalizowanie klina przez kierowcę.

2) Pojazd dojeżdża do rampy – na sygnalizatorach świecą w dalszym ciągu - na zewnętrznym zielone, a na wewnętrznym czerwone.

3) Kierowca zdejmuje z uchwytu ściennego klin - gaśnie lampka LED ( żółta) ułatwiająca zlokalizowanie klina przez kierowcę.

4) Kierowca podkłada klin z czujnikiem położenia oraz ultradźwiękowym w odległości ok 1-2 cm od koła naczepy – zaświeca się druga lampka LED (żółta) znajdująca się na klinie, sygnalizująca prawidłowe podłożenie klina oraz lampka LED ( żółta) znajdująca się wewnątrz hali.

5) Magazynier otwiera bramę i opuszcza rampę na tył naczepy – na sygnalizatorach zmieniają się światła - na zewnętrznym czerwone, a na wewnętrznym zielone – to znak, że pojazd jest prawidłowo zadokowany i magazynier może rozpocząć załadunek lub rozładunek.

6) Jeżeli w dowolnej chwili przy rozłożonej rampie pojazd zacznie się oddalać od rampy lub nastąpi odsunięcie klina od koła naczepy na sygnalizatorze wewnętrznym zmieni się światło na czerwone oraz załączy się dźwiękowy sygnalizator wewnątrz hali informujący o problemie. W przypadku wystąpienia takiego problemu zacznie również migać lampa czerwona znajdująca się wewnątrz hali i skierowana do środka naczepy. Przycisk RESET na skrzynce elektrycznej służy do wyłączenia sygnału dźwiękowego na 20 sekund.

7) Po zakończeniu załadunku lub rozładunku magazynier składa rampę – na sygnalizatorach zmieniają się światła - na zewnętrznym jednocześnie zielone oraz czerwone, a na wewnętrznym czerwone – to znak, że kierowca może odłożyć klin na uchwyt ścienny.

8) Po odłożeniu klina na uchwyt ścienny na sygnalizatorze zewnętrznym gaśnie czerwone światło (pozostaje tylko światło zielone) i kierowca może bezpiecznie odjechać od rampy.

seS DOK

Rozbudowanie Systemu

System SES DOK opcjonalnie możemy rozbudować o:

  • kontrolowanie czasu załadunku/rozładunek
  • rejestr czasu rozpoczęcia i zakończenia załadunku/rozładunku
  • generowanie raportów zajętości doków
  • inne rozwiązania techniczne w zależności od zapotrzebowania klienta”

Główne przyczyny wypadków na rampie

Najczęściej niebezpieczne zdarzenia na rampie związane są z poślizgnięciami pracowników obsługujących przeładunek towarów na mokrej lub zanieczyszczonej powierzchni platformy. W wyniku przewrócenia się lub upadku z podestu może dojść do złamań kończyn, a nawet obrażeń zagrażających życiu.

Drugą częstą przyczyną wypadków jest niewłaściwe zabezpieczenie pojazdów i urządzeń podczas prac rozładowczych. Zarówno samochody, jak i mostki przeładunkowe powinny być w tym czasie unieruchomione. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do nieoczekiwanego ruchu pojazdu, następnie przechylenia się podestu i upadku wózka. To z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie dla kierowcy tego pojazdu oraz osób przebywających w pobliżu.

REGULACJE PRAWNE I ZALECENIA

Jedynym sposobem na zapobieganie wypadkom na rampie jest właściwa organizacja stanowiska załadowczego i rozładowczego. W pierwszej kolejności należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 64 a platforma przeładunkowa powinna być pod względem konstrukcji dostosowana do wymiarów i ciężaru transportowanych na niej ładunków. Przepis ten wskazuje również na konieczność zapewnienia co najmniej jednego wejścia na taki pomost.
Warto także zapoznać się z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP PIB) w zakresie organizacji stanowiska przeładunkowego przy rampie, które wskazują na konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

wYTYCZNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW

Aby zapobiec wypadkom, należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd zadokowany przy rampie przeładunkowej. Specjaliści z CIOP PIB zalecają, by samochód miał w czasie rozładunku lub załadunku wyłączony silnik oraz zablokowane koła. Dość istotne jest również precyzyjne zaparkowanie auta przy platformie, dlatego dobrze, jeśli na podjeździe są zamontowane naprowadzacze kół, które pomagają kierowcom manewrowanie.

Oznaczenia i procedury

Cały proces obsługi przeładunku towaru powinien odbywać się według określonych procedur. Warto stworzyć taką instrukcję zakładową, dzięki której pracownicy będą wiedzieli, do jakich zasad się stosować, by prace odbywały się w sposób bezpieczny. Ich przestrzeganie powinno być na bieżąco kontrolowane i nadzorowane przez wyznaczonych specjalistów.


W zachowaniu zasad bezpieczeństwa pomocne są specjalne oznaczenia np. duże tablice   przypominające kierowcom o konieczności blokady kół, czy też światła komunikacyjne.