Ulga podatkowa na fotowoltaikę 2021

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę to możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z inwestycją termomodernizacyjną poniesionych w 2021 roku lub wcześniej, ale po 1 stycznia 2019 roku.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na instalację fotowoltaiczną?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • są właścicielami lub współwłaścicielami już wybudowanych domów jednorodzinnych,
  • rozliczają się z fiskusem według: 18% i 32% skali podatkowej, 19% stawki podatku liniowego lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • i ponieśli wydatki związane z zainstalowaniem fotowoltaiki na swojej nieruchomości w 2021 roku lub w ciągu ostatnich dwóch lat (po 1 stycznia 2019 roku).

 

Ile można odliczyć od podatku za fotowoltaikę?

Maksymalna kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki wynosi 53000 zł (53 tysiące złotych). Jeśli właścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym dokonano inwestycji termomodernizacyjnej są małżonkowie, to mogą oni odliczyć 106000 zł (106 tysięcy złotych) – po 53 tyś. zł na każde z nich.

 

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę?

Ulga podatkowa na fotowoltaikę pozwala na odliczenie od podatku kosztów: materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług poniesionych w związaku z wykonaną inwestycją termomodernizacyjną, a w szczególności:

  • wykonaniem projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
  • zakupem ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem
  • oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

 

Jakie są zasady odliczeń fotowoltaiki od podatku w rozliczeniu PIT?

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dotyczy wydatków termomodernizacyjnych pod warunkiem, że inwestycja termomodernizacyjna w jednorodzinnym budynku mieszkalnym zostanie ukończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ponad to wydatki z nią związane muszą być udokumentowane fakturami VAT. W sytuacji, gdy kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki jest wyższa od rocznego dochodu, to pozostałą nadwyżkę podatnik może odliczyć w deklaracjach PIT w kolejnych latach. Z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę można korzystać nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.