Dofinansowanie fotowoltaiki z programu
"Mój prąd" 2021

“Mój prąd”, to przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska rządowy program bezzwrotnych dofinansowań mikroinstalacji fotowoltaicznych, którego celem jest zachęcenie jak największej liczby gospodarstw domowych w Polsce do iwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane na własny użytek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z dotacji “Mój prąd”?

Na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu lub ścianie budynku mieszkalnego albo na przylegającym do niego grucie (na ziemi).

Dla kogo dofinasowanie fotowoltaiki z programu “Mój prąd”?

Z dotacji na fotowoltaikę mogą skorzystać osoby prywatne posiadające we własnych gospodarstwach domowych zainstalowaną mikroinstalację fotowoltaiczną i wytwarzające energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby, które zawarły umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) lub zakładem energetycznym na przyłączenie jej do sieci.

Jaka jest wysokość dofinansowania fotowoltaiki z programu “Mój prąd”?

Maksymalna kwota dotacji na pokrycie do 50% kosztów inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi 3000zł (3 tysiące złotych) i jest wypłacana po zainstalowaniu fotowoltaiki. Jest ona zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały objęte wsparciem mogą zostać odliczone od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Jakie warunki musi spełniać inwestycja aby uzyskać środki na fotowoltaikę z dotacji “Mój prąd”?

Dofinansowanie “Mój prąd” obejmuje gotowe instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW, które zostały już podłączone sieci elektroenergetycznej, a zainstalowane urządzenia nie są starsze niż 24 miesiące od daty montażu.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu “Mój prąd” 2021?

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i przyłączeniu jej do sieci energetycznej. Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu rządowego “Mój prąd” planowany jest na dzień 1 lipca 2021 roku.