Dopłata do fotowoltaiki w ramach programu "Czyste Powietrze" 2021

“Czyste Powietrze” to uruchomiony przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW ogólnopolski program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne oraz poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych np. poprzez zamontowanie w nich instalacji fotowoltaicznej.

Dla kogo dopłata do mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu “Czyste Powietrze”?

Z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu “Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub lub współwłaściciele jednorodzinych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy chcą wykonać termomodernizację budynku.

Na co mozna przeznaczyć środki z programu “Czyste Powietrze”?

Dopłata z programu “Czyste Powietrze” obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła oraz wykonanie prac termomodernizacyjncyh w budynku np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jaka jest wysokość dofinansowania fotowoltaiki z programu “Czyste Powietrze”?

Wysokość dofinansowania z programu “Czyste Powietrze” zależy od rodzaju planowanej inwestycji oraz dochodów wnioskodawcy.

Podwyższony poziom dofinansowania tj. dotacja w wysokości 37.000 zł (37 tysięcy złotych) przysługuje osobom, których średni miesięcznych dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.960 zł gospodarstwie jednosobowym.

Podstawowy poziom dofinansowania tj. dotacja w wysokości 30.000 zł (30 tysięcy złotych) przysługuje osobom, których dochód roczny nie przekracza 100.000 zł (100 tysięcy złotych).

Z przyznanej kwoty dotacji na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można przeznaczyć do 5000 zł (5 tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu instalacji.

Jakich inwestycji termomodernizacyjnych nie obejmuje dotacja z programu “Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” nie obejmuje inwestycji w instalacje fotowoltaiczne w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Jakie są terminy składania wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki z programu “Czyste Powietrze”?

Wnioski o dopłatę do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu “Czyste Powietrze” są przyjmowane w trybie ciągłym. Można je składać do 31.12.2027 roku