Dotacja warszawska do fotowoltaiki 2021

Dotacja warszawska na fotowoltaikę 2021 to bezzwrotne dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na inwestycję w odnawialne źródło energii (OZE) zlokalizowaną na terenie miasta Warszawy.

Czego dotyczy dofinansowanie z dotacji warszawskiej?

Dofinansowanie warszawskie ma na celu zwrot części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości usytuowanej w obrębie granic miasta stołecznego Warszawy.

 

Dla kogo dotacja warszawska do fotowoltaiki?

Z dofinansowania do fotowoltaiki mogą skorzystać:

  • osoby prywatne,
  • firmy,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • oraz jednostki sektora finansów publicznych.Jaka jest wysokość dotacji na fotowoltaikę w Warszawie?

Maksymalna kwota dofinansowania fotowoltaiki z dotacji warszawskiej wynosi 15000 zł (15 tysięcy złotych), ale nie więcej niż 1500 zł na każdy kW (kilowat) zainstalowanej mocy.

 

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie fotowoltaiki w Warszawie?

Wnioski o dotację na fotowoltaikę muszą dotyczyć inwestycji planowanych, ale jeszcze niezrealizowanych na obszarze Warszawy.

Do kiedy można składać wnioski o dotację warszawską do fotowoltaiki 2021?

Wnioski na inwestycje realizowane w 2021 roku należy składać najpóźniej do 31 marca 2021 roku.